Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do sklepu internetowego Florashop.pl

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. oraz Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (art 13) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Florashop Anna Sas (ul. Zimna 23 lok 2, 05-800 Pruszków NIP 531 150 49 17 REGON 145488 Email sklep@florashop.pl)

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-realizacji umów,

- przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności w postaci wiadomości e-mail, komunikatorów sms, na wskazane adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych .

- obsługi reklamacji,

-realizacji obowiązków dotyczących kwestii podatkowych, finansowych związanych z realizacją umowy sprzedaży a zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

-realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia,niezależnie od miejsca i formy,

-realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innym postępowaniu pozasądowym.

Dostęp do danych osobowych będą mieli Pracownicy i Wspólpracownicy w związku z wykonywaniem zleconych zadań, podwykonawcy tj. firmy przewozowe i kurierskie, firmy obsługujące zlecenia płatności i inne podmioty z którymi współpracujemy w zakresie sklepu internetowego.

 Sklep Florashop.pl dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Jednak, jeżeli sami nie zachowacie zasad bezpieczeństwa, to podjęte przez nas działania mogą okazać się niewystarczające.

Pamiętaj, żeby zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Strony te posiadają własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.

Pamiętaj, że posiadasz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych osobowych będzie jednoznaczna z niemożliwością realizacji zamówienia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z powyższą polityką. Więcej na temat plików cookies w zakładce Polityka cookies.